Friday 3 May 2024:
Tribut Andres Calamaro al Sarau08911 Friday 3 May 2024

Fri 3 May 2024, 23:30 - Sarau, Badalona

Saturday 4 May 2024:
Concert Versión Imposible Saturday 4 May 2024

Sat 4 May 2024, 23:59 - Sarau, Badalona

Friday 10 May 2024:
Tribut Heroes del Silencio al Sarau08911 Friday 10 May 2024

Fri 10 May 2024, 23:30 - Sarau, Badalona

Friday 17 May 2024:
Tribut The Police al Sarau08911 Friday 17 May 2024

Fri 17 May 2024, 23:30 - Sarau, Badalona

Friday 24 May 2024:
Tribut El Último de la Fila al Sarau08911 Friday 24 May 2024

Fri 24 May 2024, 23:30 - Sarau, Badalona

Saturday 25 May 2024:
Concert los 80 principales al Sarau08911 Saturday 25 May 2024

Sat 25 May 2024, 23:59 - Sarau, Badalona

Friday 31 May 2024:
Tribut Rolling Stones al Sarau08911 Friday 31 May 2024

Fri 31 May 2024, 23:30 - Sarau, Badalona


Sorted by: